"Wywołaj DUCHa!"

W bieżącym roku szkolnym realizujemy program "Wywołaj DUCHa!" Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii. Zajęcia mają charakter wykładowo - warsztatowy, są prowadzone w ciekawy sposób z wykorzystaniem rekwizytów, prezentacji czy elementów inscenizacji. Nasi uczniowie realizują różne cykle: "Życie codzienne w ciągu wieków", "Jak żyli ludzie w ...", "'Polacy w II wojnie światowej". Wiele informacji budzi niedowierzanie i ciekawość uczniów. Liczymy na to, że program przyczyni się do rozwoju zainteresowań dzieci i zachęci je do własnych poszukiwań historycznych. 

2018-04-18
Anita Fieducik