Laureat Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego

Stefan Świerczewski - uczeń kl. VII f - uzyskał tytuł Laureata Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe są organizowane z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem nauczania. Nielicznym udaje się dotrzeć do etapu wojewódzkiego, a następnie uzyskać tytuł laureata. Na wszystkich stopniach konkursu (szkolnym, rejonowym i wojewódzkim) Stefan rozwiązywał pisemny test zawierający zadania otwarte i zamknięte z matematyki. Zagadnienia znacznie wykraczały poza program szkolny, zadania wymagały logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej oraz umiejętności sprawnego i bezbłędnego liczenia.

Tytuł laureata uzyskany przez Stefana jest potwierdzeniem jego rozległej wiedzy i sprawności intelektualnej. Gratulujemy Stefanowi wspaniałych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Anna Licznerska

2018-03-19
Anita Fieducik