Warsztaty profilaktyczne w klasach 1-3

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas 1-3 naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy z Warszawy. W klasach pierwszych i drugich odbyły się warsztaty pt. „Bezpieczne zachowania w różnego rodzaju sytuacjach”, podczas których dzieci dowiedziały się, jakie niebezpieczeństwa mogą je spotkać w czasie wyjazdu w góry czy nad morze, jak unikać groźnych sytuacji w szkole i w domu, a także w jaki sposób należy zachować się, gdy obca osoba próbuje z nimi rozmawiać lub czymś ich częstować. Uczniowie klas trzecich uczestniczyli w warsztatach pt. „Rzecz o tolerancji”, które służyły uświadomieniu dzieciom, że każdy z nas jest inny i każdemu należy się szacunek, a także rozbudzaniu postawy tolerancyjnej wśród naszych podopiecznych. Pozostali uczniowie klas trzecich uczestniczyli w warsztatach pt. „Nasza klasa w kryzysie”, które miały na celu przeciwdziałanie presji rówieśniczej, rozwijanie wśród uczniów umiejętności kontrolowania własnych emocji i radzenia sobie z porażkami, a także przyjmowania koleżeńskiej postawy wobec rówieśników. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta przez uczniów podczas warsztatów pomoże im w rozpoznawaniu zagrażających niebezpieczeństw oraz w budowaniu dobrych relacji z rówieśnikami.

Małgorzata Jarzyna- pedagog szkolny

2018-03-16
Barbara Szummer