Wykład dla Rodziców uczniów klas gimnazjalnych oraz spotkanie informacyjne – 13 marca 2018 r.

Dla uczniów klas gimnazjalnych planujemy realizację zajęć profilaktycznych związanych z dojrzewaniem psychofizycznym dzieci. W dniu zebrań, 13 marca 2018 r. o godz. 18.00, w sali konferencyjnej rozpocznie się spotkanie informacyjne, na którym edukatorka – Pani Paulina Trojanowska-Malinowska będzie odpowiadać na pytania Rodziców dotyczące planowanych warsztatów.

Spotkanie rozpocznie się od wykładu: „ABC” rozmowy z nastolatkiem/nastolatką na temat seksualności, którego celem jest przekazanie kluczowych informacji związanych z dojrzewanie psychoseksualnym młodzieży w XXI wieku, a także przybliżenie najczęściej zadawanych pytań przez młodzież w zakresie rozwoju psychoseksualnego. W czasie wykładu pokazane zostaną metody prowadzenia rozmów o seksualności z nastolatkami.

Program wykładu i planowanych warsztatów dla młodzieży uzyskał pozytywną rekomendację Rady Rodziców.

Zapraszamy na wykład Rodziców i Wychowawców.

Magdalena Majdańska-Kozak

 

2018-03-07
Magdalena Majdańska-Kozak