„Jak bezpiecznie dojrzewać – o zmianach w okresie rozwoju psychoseksualnego młodzieży”

Dla uczniów klas gimnazjalnych proponujemy realizację zajęcia profilaktycznych, rekomendowanych przez Radę Rodziców.

Okres dojrzewania psychoseksualnego to ważny, jak i skomplikowany etap w życiu człowieka. To przede wszystkim czas zmian w każdej sferze funkcjonowania jednostki, biologicznej, psychicznej, społecznej, gdy z dziecka stajemy się osobą dorosłą. W XXI wieku nastolatki muszą mierzyć się z wyzwaniami, które były nieznane wcześniejszym pokoleniom, jak wszechobecny dostęp do Internetu, czy intensywne oddziaływanie mass mediów i pop kultury na życie codzienne. Współcześnie młodzież musi sobie radzić nie tylko z brakiem wiedzy na temat zmian związanych z dojrzewaniem psychoseksualnym, ale także mnogością błędnych informacji oraz szkodliwych wzorców płynących z przestrzeni wirtualnej i medialnej. Brak wsparcia, przekazu rzetelnych wiadomości przyczyniają się do podejmowania destrukcyjnych decyzji, jak i ryzykownych zachowań przez młode osoby. Stąd, edukacja stanowi kluczowy element profilaktyki oraz pomocy nastolatkom w okresie dorastania.

Celem warsztatów jest edukacja młodzieży na temat zmian zachodzących w okresie dojrzewania psychoseksualnego, z naciskiem na następujące problematyki: profilaktyka zdrowotna, szacunek wobec siebie samego/samej i innych, wiarygodne źródła wiedzy i wsparcia.

Warsztaty będą prowadzone w oparciu o aktywne metody nauczania (np.: praca w podgrupach, dyskusje na forum grupowym, itp.). Podstawą współpracy na zajęciach jest kontrakt grupowy – zbiór wspólnie ustalonych zasad postępowania. Prowadząca udziela odpowiedzi na zgłaszane przez młodzież pytania zarówno podczas trwania lekcji, jak i na przerwach. Przez cały czas trwania zajęć w klasie jest obecny pracownik szkoły (nauczyciel, pani psycholog lub pani pedagog). 

Edukatorka: Paulina Trojanowska – Malinowska

2018-03-07
Magdalena Majdańska-Kozak