Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczy w realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”, którego celem jest poszerzanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych, prawa do prywatności oraz rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli.

W ramach programu w szkole prowadzone są zajęcia związane z tematyką ochrony danych osobowych na godzinach wychowawczych i lekcjach przedmiotowych. Uczniowie dowiadują się, że pojęcie "ochrony danych" nie odnosi się wyłącznie do numeru Pesel, adresu zamieszkania, PINU do karty bankowej czy hasła do poczty e-mail, ale także są to informacje o naszym pochodzeniu, poglądach politycznych czy stanie zdrowia. Są także informowani o niebezpieczeństwach związanych z pochopnym udostępnianiem danych osobom postronnym.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, który w naszej szkole obchodzony był 16 lutego 2018 roku, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi wzięli udział w zabawie „Co wiesz na temat GIODO?”. Celem zabawy było sprawdzenie aktualnej wiedzy na temat podstaw ochrony danych. Uczestnicy wykazali się dobrą znajomością z zakresu tej tematyki. Dużo lepiej wypadli starsi uczniowie Szkoły Podstawowej i klas gimnazajnych, którzy dobrze poradzili sobie z zadaniami.

Koordynator projektu - Grzegorz Psuja

2018-03-06
Magdalena Majdańska-Kozak