Zebrania z Rodzicami - marzec 2018 r.(klasy gimnazjalne)

Organizacja zebrań w marcu 2018 r.

• W czwartek 13 marca 2018 r. nauczyciele są dostępni dla Rodziców w godzinach 16.00 – 17.00. O godzinie 17.00 rozpoczynają się zebrania wychowawców z Rodzicami ze swojej klasy. W załącznikach poniżej zawarta jest informacja, którzy nauczyciele tego dnia będą pełnić dyżur.

• O godz. 18.00 w sali 115 rozpocznie się spotkanie informacyjnie i wykład dla Rodziców.

• Rodzice, którzy chcą się spotkać z wybranymi nauczycielami, proszeni są o telefoniczne zapisywanie się na listy w sekretariacie.

• W godzinach 16.00 – 17.00 wychowawcy nie przyjmują Rodziców ze swojej klasy – jest to czas przeznaczony dla Rodziców uczniów z pozostałych klas, które uczą.

2018-02-26
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki