Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Drzewo w kampinoskim krajobrazie"

Głównym celem konkursu - uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody w KPN

Tematem pracy konkursowej mogą być pojedyncze drzewa lub skupiska drzew umiejscowione w krajobrazie bez względu na porę roku i dnia. 

Ważna i oceniana w pracy konkursowej będzie kompozycja, perspektywa, technika i zgodność z tematem pracy.

Prace można wykonywać 2 technikami:

  • malarską (pastele olejne, farby wodne, akwarele, plakatówka)
  • rysunkową (ołówek, kredka, piórko, węgiel utrwalony fiksatywą lub lakierem do włosów)

Wymagany format prac A3 (297x420mm); Pracę A3 należy potem nakleić  na sztywny karton o wymiarach 60X40cm.  Należy też koniecznie doczepić z przodu pracy wizytówkę w rozmiarze 10x5cm  w prawym dolnym rogu  z podpisem autora pracy (czarne komputerowe litery, imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły)

I etap szkolny trwa do 16  marca 2018 r. (pt) - do tego terminu zbieramy prace w sekretariacie szkoły

W dn. 19-26 marca 2018 r. odbędzie się wystawa prac na terenie szkoły i  wybór 5 najlepszych prac.

Wybrane prace wezmą udział w II regionalnym  etapie konkursu  organizowanym przez Nowodworski Ośrodek Kultury.

Prace biorące udział w konkursie stają się własnością organizatorów. Wg regulaminu rodzice autorów pięciu prac, którzy zostaną laureatami I etapu konkursu a tym samym uczestników II etapu konkursu mają obowiązek wypełnić, podpisać i złożyć do 26 III 2018 r. zgodę na udostępnianie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek) i wizerunku dla celów konkursu (zgody będą rozdawane w terminie 19-20 marca 2018 r.)

Organizator szkolny i regionalny konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów i wyróżnionych prac.

Edyta Poniatowska (szkolny koordynator konkursu dla klas I-III)


 

2018-02-06
Barbara Szummer