Zapraszamy Rodziców uczniów klas pierwszych

9 stycznia 2018 r. o godz. 16.30 w holu korekcyjnym budynku szkoły klas 1-3  odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów klas pierwszych w ramach Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018

Przedmiotowe spotkanie potrwa około 30 min  (w zależności od ew. pytań).

Celem spotkania jest podniesienie świadomości rodziców na temat zasadności wykonywania badań przesiewowych słuchu.

Poniżej zagadnienia, które zostaną przedstawione:

1. Cele główne programu

2. Objawy wskazujące na możliwe problemy ze słuchem

3. Wpływ ubytku słuchu na rozwój dziecka

4. Sposoby leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu

5. Profilaktyka zaburzeń słuchu

6. Badanie przesiewowe

7. Materiały dla rodziców

W trakcie spotkania przekazane zostaną rodzicom zgody na udział dziecka w badaniu oraz ulotki informacyjno-edukacyjne.

Badania słuchu są bezpłatne i bezbolesne dla dzieci.

Spotkanie poprowadzi specjalista ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.

2018-01-03
Barbara Szummer