Spotkania z Rodzicami 5 grudnia 2017 r. (klasy 1-3, ul. Wojska Polskiego 5)

 • We wtorek 5 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej - klasy 1-3 - nauczyciele języka angielskiego, katecheci oraz specjaliści (logopeda, pedagog) są dostępni dla Rodziców w godzinach 17.45-19.45.

• Rodzice, którzy chcą się spotkać z wybranymi nauczycielami/specjalistami, proszeni są o telefoniczne zapisywanie się na listy w sekretariacie. Telefon: 22 722 89 81

Spotkania z wychowawcami odbywają się o ustalonych godzinach - informacja w załączniku.

2017-12-01
Barbara Szummer  

Pobierz pliki