Programowanie bez prądu

19 października 2017 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia dla uczniów klas piątych i szóstych, których celem było umożliwienie dzieciom lepszego zrozumienia świata komputerów i programowania. Inspiracją była książka Computer Science Unplugged, a warsztaty pokazały, że nauka informatyki i programowania jest możliwa bez użycia komputera i może być dobrą zabawą. W planach jest powstanie Biblioteki Młodego Programisty - o pozycje związane z programowaniem powiększy swoje zbiory szkolna biblioteka.

W tym samym dniu gimnazjaliści, w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie, mieli okazję uczestniczyć w bardzo interesującym spotkaniu z Panem Wojciechem Sańko - koordynatorem programu Koduj dla Polski. Uczniowie dowiedzieli się, jakie ciekawe projekty realizuje społeczność Koduj dla Polski oraz jak można wykorzystać nowoczesne technologie w rozwijaniu inicjatyw społecznych. 

Inicjatorem i organizatorem powyższych działań było stowarzyszenie "DziałajMY" i Pan Paweł Sielczak, którym serdecznie dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim Gościom, którzy spotkali się z naszymi uczniami. 

2017-11-01
Anita Fieducik