XXVIII Międzynarodowy Konkurs Twórczości
Dzieci i Młodzieży 2012 r. – sukces dla Izabelina

     Główne cele konkursu to od lat: inspirowanie zainteresowań literackich, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości, podkreślanie talentu dziecka, zachęcenie dzieci i młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich w języku polskim, umożliwienie udziału w literackiej zabawie dzieciom specjalnej troski.  28 lat jego istnienia zaowocowało wydaniem dwudziestu jeden książek z wierszami i opowiadaniami laureatów i wyróżnionych. Ogromne zainteresowanie konkursem potwierdza liczba około 10000 zestawów tekstów nadsyłanych w każdym roku z ponad 400 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski i innych państw. Społecznie pracującymi jurorami są poeci, pisarze,
dziennikarze, krytycy literaccy, pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele poloniści. Jury przewodniczy znana poetka i przyjaciółka konkursu – pani Wanda Chotomska. Według niej jest to największa w kraju impreza kulturalna poświęcona młodym talentom literackim i promująca dziecięcą twórczość .

     Na XXVIII Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej nadesłano 9321 zestawów tekstów literackich z 402 szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski oraz 421 wierszy i opowiadań młodzieży polonijnej z 36 szkół w Stanach Zjednoczonych i 112 utworów literackich z 3 szkół w Berlinie. Nagrodzone i wyróżnione wiersze i opowiadania zostały opublikowane w książce pokonkursowej „Potrzebuję czułości świata” i były wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 21 maja 2011 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica, przy ul. Jana Pawła II w Słupsku.

     Z radością informuję, że uczennice z naszej szkoły otrzymały wyróżnienia a ich utwory zostały opublikowane w finałowej książce pt. Potrzebuję czułości świata

    Hanna Broszczak kl. IV a

    Małgorzata Jońca kl. IV b

 

Opiekun: Stanisława Fadrowska

2012-06-21
Agata Kropidłowska