Olimpiada Fizyczna OLIMPUS

Olimpiada będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Może zdarzyć się tak, że żadna z odpowiedzi nie będzie poprawna. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie. Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody: miejsce 1: grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa, miejsce 2-5: dyplomy laureata oraz nagrody książkowe, miejsce 6-15: dyplomy laureata, miejsca od 16: dyplomy uznania. Honorowane są miejsca ex aequo. Uczestnik deklarujący udział w konkursie wpłaca wpisowe w wysokości 9,00 zł. Termin płatności upływa 6 października 2017 roku.

Olimpiada odbędzie się 9 listopada 2017 roku, w czwartek, o godzinie 14:40, sala 40 (pracownia fizyczna). Szczegóły dotyczące konkursu: http://www.olimpus.edu.pl/

Koordynator konkursu - Anna Kandziora

2017-09-20
Anita Fieducik