Harmonogram zajęć z wychowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2017/18.

Wychowanie do życia w rodzinie

Zajęcia rozpoczynają się od 11 września 2017 r. i trwają jeden semestr dla każdego oddziału.

13 i 14 września 2017 r. odbędą się spotkania dla Rodziców, podczas których przedstawione zostaną informacje o celach i treściach realizowanego programu nauczania oraz środkach dydaktycznych. Harmonogram zebrań z Rodzicami:

- klasy 4 – 13 września 2017 r., godz. 17.00, sala 115 (budynek szkoły przy ulicy 3 Maja)

- klasy 5 – 13 września 2017 r., godz. 17.45, sala 115

- klasy 6, 7 i Gimnazjum – 14 września 2017 r., godz. 17.00, sala 115.

Klasy, które mają zajęcia w I semestrze: 4a, 4c, 4e, 5a, 5c, 5e, 6a, 6b, 6c, wszystkie klasy II gimnazjalne.

Klasy, które mają zajęcia w II semestrze: 4b, 4d, 4f, 5b, 5d, 6d, 6e, wszystkie klasy 7, wszystkie klasy III gimnazjalne.

 

Doradztwo zawodowe

Zajęcia, w wymiarze 10 godzin rocznie, odbywają się według poniższego harmonogramu:

7a, 7d – od września 2017 do listopada 2017

7b, 7e – od listopada 2017 do lutego 2018

7c, 7f – od lutego 2018 do maja 2018 r.

2017-09-08
Anita Fieducik