Mistrz mapy 2017

Konkurs ma na celu zachęcenie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy z geografii - przypomnienie i powtórzenie wiadomości dotyczących mapy - zachęcenie uczniów do samodzielnej pracy z mapą - umożliwienie uczniom zdobycia lepszej oceny z geografii na koniec roku

Regulamin konkursu: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Składa się z dwóch etapów. Etap I odbędzie się 17 maja 2017 r. (środa) o godz. 14.45 w sali 41. Uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów (ponad 80%) przejdą do etapu II, który odbędzie się 31 maja 2017 r. godz. 14.45 w sali 41. Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do p. Anny Lewczuk - osobiście (s. 41) lub drogą mailową: a.lewczuk@izabelin.edu.pl

Zakres wiadomości i umiejętności:

Etap I 

Umiejętność rozpoznawania określonych elementów na mapie konturowej Afryki Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstu dotyczącego współczesnych problemów Afryki Umiejętność określania współrzędnych geograficznych oraz obliczania rozciągłości południkowej i równoleżnikowej.E

Etap II

Znajomość mapy Azji (wybrane państwa, elementy rzeźby terenu, linii brzegowej i wód powierzchniowych) Umiejętność obliczania kąta padania promieni słonecznych 22 XII, 21 III, 22 VI i 23 IX Umiejętność obliczania różnicy czasu słonecznego.

2017-05-06
Magdalena Majdańska-Kozak