Descubridores de Espana

W listopadzie został ogłoszony konkurs plastyczny z języka hiszpańskiego, którego celem było zaprezentowanie w formie plakatu wybranego regionu Hiszpanii. Konkurs był skierowany do uczniów klas pierwszych gimnazjum. Ostatecznie zostały przyznane dyplomy i nagrody za I miejsce dla Darii Sinkiewicz za zaprezentowanie regionu Andalucia, oraz II miejsce dla zespołu Olgi Dutkiewicz i Michaliny Chrobak za pracę prezentującą region Catalona.

Gratulujemy uczestniczkom!

Elżbieta Janikowska

2017-03-10
Magdalena Majdańska-Kozak