Kształtowanie Przestrzeni

Od marca tego roku planujemy realizację pilotażowego projektu Kształtowanie Przestrzeni. Jest to program edukacji architektoniczno-przestrzennej Izby Architektów RP. Założeniem programu jest edukacja architektoniczna dla dzieci prowadzona przez nauczycieli różnych specjalności przy współpracy z koordynatorami z Izby Architektów RP.

"Program Kształtowanie Przestrzeni zajmuje się naszym otoczeniem – domami i ich usytuowaniem, przestrzenią publiczną, krajobrazami, środowiskiem. Stanowi punkt wyjścia dla badania wielu zagadnień społecznych, środowiskowych, technicznych i estetycznych związanych z architekturą, środowiskiem zabudowanym. Uczniowie skupiają uwagę na różnych rodzajach budowli i miejsc. Badają wielowymiarowe aspekty planowania, projektowania, ochrony dziedzictwa, stosowania materiałów i technologii związanych z wznoszeniem i użytkowaniem budowli".

Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjnej formule, pozwalającej wyzwolić kreatywność uczniów. Zainteresowani uczniowie z klas 4-6 mogą zapisywać się na listę w sekretariacie do 8 marca 2017. Przewidywany termin zajęć to poniedziałki około godz. 15. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

2017-02-28
Anita Fieducik