Wystawa prac uczniów

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w latach poprzednich, uczniowie klasy drugiej Gimnazjum na lekcje historii, przygotowali makiety średniowiecznych budowli wzniesionych w stylu romańskim i gotyckim. Uczniowie wybierali znane budowle architektury romańskiej i gotyckiej: Tum pod Łęczycą, kościół w Inowłodzu, rotundę Św. Mikołaja, zamek w Będzinie, Kościół Mariacki w Krakowie. Swoje prace uczniowie prezentowali na lekcji przedstawiając: historię budowli, jej położenie i materiał z jakiego została wykonana. Uczniowie wykazali się znajomością historii Polski, architektury sakralnej i przygotowali oryginalne prace, które można było podziwiać w czasie lutowego dnia otwartego.

Grzegorz Psuja

2017-02-15
Magdalena Majdańska-Kozak