Reforma edukacji

W załączeniu przesyłamy Państwu link do Harmonogramu spotkań informacyjnych oraz do Harmonogramu dyżurów eksperckich, informacje te zostały umieszczone na stronie www.kuratorium.waw.pl. Przeznaczone są one dla wszystkich rodziców, nauczycieli, dyrektorów i przedstawicieli samorządów zainteresowanych reformą edukacji.   

Harmonogramu spotkań informacyjnych:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10966,Harmonogram-spotkan-informacyjnych-reforma-edukacji.html

Harmonogramu dyżurów eksperckich:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/10955,Harmonogram-dyzurow-eksperckich-reforma-edukacji.html

2017-01-27
Magdalena Majdańska-Kozak