„Twój miś może zostać ratownikiem”

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Izabelinie do udziału w kampanii „Twój miś może zostać ratownikiem”. Celem kampanii jest udzielanie wsparcia psychologicznego, minimalizowanie stresu i zwiększania poczucia bezpieczeństwa dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach.  Akcja polega na zbieraniu używanych (lub nowych) maskotek, które po odświeżeniu trafią do Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych na terenie województwa mazowieckiego.  W budynku szkoły przy ul. 3 Maja maskotki można zostawiać w gabinecie pielęgniarki, pani Anny Ordon.  Zbiórka maskotek będzie prowadzano do 31 stycznia 2017 r. 

2017-01-10
Magdalena Majdańska-Kozak