„Zapalmy znicz pamięci”

„A jak ciebie kto zapyta:

Kto ty taki, skąd ty rodem?

Mów, żeś z tego łanu żyta,

Żeś z tych łąk, co pachną miodem.

Mów, że jesteś z takiej chaty,

Co Piastowską chatą była,

Żeś z tej ziemi, której kwiaty

Gorzka rosa wykarmiła…”

Maria Konopnicka

Dnia 10 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół w Izabelinie zgromadzili się na pobliskim cmentarzu wojennym w Laskach i uczcili pamięć wszystkich tych, którzy przelali krew w walce o wolność Ojczyzny. Symboliczny ogień zapłonął na mogiłach tych, którzy bohatersko walczyli o wolną Polskę. Odwiedzając cmentarz, staraliśmy się uczcić 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz heroizm walczących podczas działań wojennych żołnierzy.

Poprzez coroczną organizację akcji „Zapalmy znicz pamięci” chcemy podkreślić, że 11 listopada to symbol miłości do Ojczyzny, walki o wolność kilku pokoleń Polaków, to symbol wiary i zwycięstwa po 123 latach niewoli. Ważne jest, abyśmy pamiętali o wszystkich, którzy poświęcili swój wysiłek, a bardzo często także własne życie za wolność Ojczyzny. Pamięć i szacunek to niewielka cząstka tego, na co zasłużyli swą bohaterską postawą…

Iwona Żuk - przewodnicząca Zespołu ds. integracji uczniów

2016-11-17
Anita Fieducik