Konkurs na hasło promujące kulturę słowa rozstrzygnięty!

Wszystkie klasy gimnazjalne pracowały nad zredagowaniem hasła tematycznego przez ostatnie dwa tygodnie października. Zwyciężyło hasło klasy 2A "WYPOWIADAJ SIĘ Z KULTURĄ, SZANUJ SŁOWO, BĘDZIESZ GÓRĄ!". Wszystkie osoby uzdolnione plastycznie zapraszamy gorąco do uczestnictwa w konkursie plastycznym na plakat promujący zwycięskie hasło. Szczegóły wkrótce.

Klasie 2A gratulujemy!

 

2016-11-03
Magdalena Majdańska-Kozak