Spotkania informacyjne dotyczące wychowania do życia w rodzinie

Zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 5 i 6 oraz Gimnazjum na spotkania informacyjne dotyczące wychowania do życia w rodzinie. Podczas tych spotkań przedstawione zostaną informacje o celach i treściach realizowanego programu nauczania oraz środkach dydaktycznych.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

- klasy 5 i 6 - 27 października 2016 r., godz. 17.00, sala 115

- Gimnazjum - 27 października 2016 r., godz. 18.00, sala 115

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone od listopada 2016 r.

2016-10-10
Anita Fieducik