Dodatkowe dni wolne od zajęć

Działając na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego ogłaszam dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym.

Dniami dodatkowo wolnymi są:

  • 31 października 2016 r. (poniedziałek),
  • 28 kwietnia 2017 r. (piątek),
  • 2 maja 2017 r. (wtorek),
  • 16 czerwca 2017 r. (piątek),
  • dni, w których na mocy odrębnych przepisów odbywają się rekolekcje wielkopostne.
2016-09-29
Antoni Zych