Rekrutacja do Gimnazjum

Lista osób przyjętych do Gimnazjum została w dniu dzisiejszym umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.  

2016-08-17
Magdalena Majdańska-Kozak