Daj sobie szansę - zostań Stypendystą!

Ruszyła kolejna edycja projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2016/2017. W dniach od 13 do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków do projektu. Aby wziąć w nim udział należy zarejestrować się na dedykowanym systemie internetowym pod adresem http://www.oeiizk.waw.pl/stypendia i wypełnić wniosek. Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.

2016-06-17
Magdalena Majdańska-Kozak  

Pobierz pliki

plakat (372.90 kB)