Podsumowanie akcji „Podziel się książką”

W  akcji ,,Podziel się książką” wzięło udział 20 osób. W sumie do biblioteki wpłynęło 115 darów książkowych.

Największą ilość  książek  podarowały:

Paulina Nowicka, kl.4e

Helena Maciuszko, kl.4e

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy !

 

organizatorzy:

Stanisława Fadrowska

Alina Brogowska

2016-05-30
Alina Brogowska