Szkolny konkurs piosenki religijnej

19 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Izabelinie odbyła się I edycja szkolnego konkursu piosenki religijnej. Zaprezentowali się w nim uczniowie klas 4-6. Uczestnicy konkursu – soliści, duety, tercety - wykazali wysoki poziom umiejętności wokalnych. Piosenki o tematyce religijnej wykonane były w większości z własnym akompaniamentem gitarowym, co dodatkowo podwyższało walory artystyczne wykonania. Jury oceniało dobór repertuaru, staranność i wyraz artystyczny utworu. Przyznano nagrody następującym wykonawcom:

I miejsce - Maria Poniatowska (5a) oraz Veronica Rochowiecka (5c)

II miejsce - Oliwia Ordon (5c)

III miejsce - duet Martyna DębskaAleksandra Jońca (4b)

Wyróżnienie -  tercet – Faustyna, Zuzanna i Antonina Kornatowskie (1c,4d,5d)

Najlepsze prezentacje zostały wyróżnione nagrodami rzeczowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i dyplomy uczestnictwa.

Organizator konkursu – Teresa Kępska

2016-04-21
Anita Fieducik