Ponowne zapisanie dziecka do klasy pierwszej lub drugiej

Rodzice, których dzieci rozpoczęły naukę w szkole jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności w nauce, mogą wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ponowne kontynuowanie nauki w tej samej klasie.

  • Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Stosowny wniosek do dyrektora szkoły rodzic powinien złożyć do 31 marca 2016 r. Wówczas dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej. Jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
  • Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy drugiej szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie drugiej.

Wnioski o ponowne zapisanie dziecka do klasy pierwszej lub drugiej zawierają poniższe załączniki:

 

2016-03-02
Barbara Szummer  

Pobierz pliki