Szkolne Dyktando z Języka Angielskiego

Dnia 23 listopada 2015 r. odbyło się Szkolne Dyktando z Języka Angielskiego. Wzięło w nim udział czternaścioro uczniów naszej szkoły. Pisali oni dyktando na trzech poziomach zaawansowania - odpowiednio do poziomu klasy czwartej, piątej i szóstej. Krótkie teksty zawierające słownictwo obowiązujące w poszczególnych klasach były czytane przez nauczyciela trzykrotnie: za pierwszym razem bez zatrzymywania, tak by uczniowie mogli zorientować się, o czym jest tekst, za drugim razem były one wolno dyktowane, a za trzecim razem znowu przeczytane bez zatrzymywania, tak by uczestnicy mogli sprawdzić, co napisali. Po sprawdzeniu tekstów wyniki przedstawiają się następująco:

Klasy czwarte:

1 miejsce - Julia Piołun - Noyszewska

2 miejsce - Stanisław Gajkowski

3 miejsce - Róża Tomaszewicz 

Klasy piąte:

1 miejsce - Adrian Ogrzewalski 

2 miejsce - Jakub Stypka 

Klasy szóste:

1 miejsce - Weronika Majcher 

2 miejsce - Jagoda Kosyło 

3 miejsce - Wiktoria Drożyńska 

Dziękuję za udział w dyktandzie wszystkim uczestnikom, a szczególnie gratuluję zwycięzcom. W przyszłym roku szkolnym zachęcam do bardziej licznego udziału!

Marzena Jastrzębska - organizatorka konkursu

2015-12-01
Anita Fieducik