Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zapraszamy uczniów z klas 4 - 6 na zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które będą się odbywały w poniedziałki, w godzinach 15.00 - 16.00. Mają one na celu przede wszystkim zapoznanie dzieci z podstawowymi czynnościami wchodzącymi w zakres pierwszej pomocy przedmedycznej. Duża część zajęć będzie miała charakter praktyczny, z wykorzystaniem m.in. fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zapisy przyjmowane są w sekretariacie do 6 listopada 2015 r. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 16 listopad 2015 r. 

2015-10-26
Anita Fieducik