Informacja dotycząca zajęć z wychowania do życia w rodzinie

Zapraszamy rodziców uczniów klas 5 i 6 oraz Gimnazjum na spotkania informacyjne dotyczące wychowania do życia w rodzinie. Podczas tych spotkań przedstawione zostaną informacje o celach i treściach realizowanego programu nauczania oraz środkach dydaktycznych.

Zebrania odbędą się w następujących terminach:

- klasy 5 - 20 października 2015 r., godz. 17.00, sala 115

- klasy 6 - 20 października 2015 r., godz. 18.00, sala 115

- Gimnazjum - 20 października 2015 r., godz. 19.00, sala 115

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone od listopada 2015 r.

2015-10-07
Anita Fieducik