Odwołanie zebrania dotyczącego wychowania do życia w rodzinie

Uprzejmie informujemy, że z powodu rezygnacji nauczyciela zebrania dotyczące wychowania do życia w rodzinie, zaplanowane na 16 i 17 września, nie odbędą się. Zajęcia z tego przedmiotu nie rozpoczną się 5 października 2015 r. jak wcześniej informowaliśmy. Nowy termin rozpoczęcia zajęć zostanie wkrótce podany.

2015-09-15
Anita Fieducik